Bestyrelsesmedlem i GymDanmark

Vil du være med til at lede Danmarks vigtigste idræt? GymDanmark søger kandidater med stærke ledelsesmæssige, innovative og kommunikative kompetencer til den nye frivillige bestyrelse som vælges på forbundets repræsentantskabsmødet den 27. oktober 2018. Fem bestyrelsesmedlemmer skal vælges på forbundets repræsentantskabsmøde, og udgør sammen med en bestyrelsesformand og næstformand, den samlede bestyrelse.

Ønsker du at blive én af dem fem bestyrelsesmedlemmer, og har du interesse og kompetencer inden for politik, strategi, ledelse og økonomi, så skal du læse videre her.

Indflydelse på GymDanmarks udvikling
I GymDanmark ønsker vi en inkluderende kultur, som kan sikre, at de bedste idéer kommer frem og kan bruges aktivt til at fremme forbundets interesser. Samtidig lægger vi vægt på, at vi i forbundets politiske ledelse afspejler både samfundet og vores medlemmers forskelligheder. Derfor opfordrer vi alle med relevante kompetencer at søge indflydelse på GymDanmarks udvikling gennem bestyrelsesarbejdet.

Langsigtet fokus
I GymDanmark arbejder vi for et ”Danmark i Bedre Bevægelse” – vores strategi er lagt for 2018-2021, og understøttes økonomisk af DIF. Strategien indeholder fem strategiske spor, som handler om: Organisationsudvikling i forhold til frivillig/folkevalgt-struktur samt it-modernisering; flere voksenmedlemmer i foreningerne; træneruddannelse i vores discipliner; samarbejdsaftaler mellem GymDanmark og foreninger i forhold til at skabe gode talentudviklingsmiljøer samt større fokus på fastholdelse og aktivering af medlemsforeninger, der ikke benytter GymDanmarks tilbud.

Ansvar, fællesskab og personlig udvikling
En bestyrelsespost i Danmarks næststørste specialforbund giver mulighed for personlig og faglig udvikling, og gør dig til en dygtigere leder. Du bliver en del af et fællesskab, hvor flere løfter mere, så det er muligt for alle at bidrage i en ellers travl hverdag. Sammen tager bestyrelsen ansvar for, at GymDanmark også i fremtiden gør en forskel for de danske gymnastikforeninger, gymnaster og trænere. Bestyrelsesmedlemmerne udvikler sig sammen med organisationen i tæt dialog med de mange frivillige, de ansatte, de øvrige specialforbund, DIF samt diverse samarbejdspartnere i ind- og udland.

Hvem er du?
GymDanmarks bestyrelse sammensættes af medlemmer med kompetencer indenfor politik, strategi, ledelse og økonomi. Bestyrelsesmedlemmerne skal have en generel idrætsfaglig indsigt, viden om og erfaring med frivilligt arbejde, samt en stor interesse for gymnastik.

Vi søger personer, der ønsker at indgå i et kreativt og udviklende bestyrelsesarbejde, hvor hver bidrager med sine kompetencer. I en stor og kompleks organisation som GymDanmark er bestyrelsens opgave at varetage den øverste ledelse af forbundet.

Vi leder derfor efter kandidater, der tør være visionære og prioritere, og som har evnen til at kommunikere skarpt, skabe mening og gå forrest i forandring.

For bestyrelsesmedlemmerne er følgende kompetencer særligt afgørende:

  • Du kan dokumentere at have bidraget i innovative og visionære processer med succes
  • Du er i stand til at arbejde strategisk og sørger for, at relevante interessenter bliver inddraget
  • Du kommunikerer troværdigt og med gennemslagskraft
  • Du har gode samarbejdsevner og kan få ting til at ske

Der er ingen honorering af bestyrelsesarbejdet, men du holdes omkostningsfri i forbindelse med dit virke, ifølge forbundets økonomiske retningslinjer. Du skal forvente et ikke uvæsentligt tidsforbrug på løbende kontakt og møder med organisationen, samt 8-10 årlige bestyrelsesmøder (dag-, aften- og weekender).

Ny bestyrelsessammensætning
GymDanmark er midt i en professionalisering af forbundet, hvor vi efter repræsentantskabsmødet 2018 får en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand og fem bestyrelsesmedlemmer.

Alle, undtagen næstformanden som er valgt frem til 2019, skal vælges til den nye bestyrelse. Du kommer med andre ord til at få indflydelse på, at forme arbejdet i den nye bestyrelse fra starten.

Vurderingsudvalget screener ansøgerfeltet
GymDanmark garanterer, at alle kandidater til bestyrelsen vurderes på samme vilkår uanset baggrund køn, alder, etnisk baggrund, geografi, seksualitet og uddannelsesniveau. Der nedsættes et vurderings-udvalg som sikrer, at alle kandidater vurderes ens og ud fra de opstillede kompetencer.

Læs kompetenceprofil her

Vurderingsudvalget gennemfører en kompetencesamtale med alle interesserede kandidater der ønsker en objektiv uvildig udtalelse. Valghandlingen er en demokratisk afstemning, hvor alle kandidater opstilles sideordnet.

Ansøgningsfrist
Motiveret opstilling (download skabelon) og CV sendes til info@gymdanmark.dk senest den 15. september 2018. Vil du vide mere så kontakt næstformand Lene Christiansen lch@gymdanmark.dk / tlf. 2175 8646, eller direktør Ditte Okholm-Naut don@gymdanmark.dk / tlf. 4076 4047.

Om GymDanmark
Gymnastik er den idræt, som flest danskere dyrker. GymDanmark tæller knapt 200.000 medlemmer i 450 medlemsforeninger ved seneste medlemsregistrering. Som Danmarks næststørste specialforbund beskæftiger vi et forbundskontor med 16 ansatte. 100 folkevalgte er organiseret i otte disciplinudvalg, hvor der arbejdes med at skabe udviklende tilbud til alle aldre og niveauer, i tæt samarbejde med forbundskontoret. Som specialforbund vægter GymDanmark trænings-, opvisnings- og konkurrencegymnastikken lige højt og samarbejder med mange eksterne aktører for at nå vores målsætninger.

Hvad leder du efter?
Brug søgefeltet ovenfor eller kontakt os på forbundskontoret.
Nyheder
Nyheder
Se seneste nyhedsbreve her
Kurser og uddannelse
Kurser og uddannelse
Find inspiration til at blive en endnu bedre træner her
Læs mere her
Gymnastikevents
Gymnastikevents
Uanset om du er bredde- eller konkurrencegymnast, har GymDanmark et tilbud til dig.
Få nyhederne direkte

Tilmeld dig GymNYT - Vi holder dig opdateret ugentligt
Samtykkeerklæring til GymDanmark

Facebook
Følg med på Facebook
Følg os på Facebook og kom tæt på gymnastikken
Youtube
Følg med på Youtube
Følg os på Youtube og se gymnastik når du vil
Instagram
Følg med på Instagram
Følg os på Instagram - Gymnastik i billeder og video
LinkedIn
Følg med på LinkedIn
Følg GymDanmark på Linkedin