Forbundsformand i GymDanmark

Vil du stå i spidsen for Danmarks vigtigste idræt? Den 27. oktober 2018 vælger GymDanmarks medlemsforeninger forbundsformand for en to-årig periode, og selvom den nuværende formand Anders Jacobsen genopstiller, ønsker en enig bestyrelse at skabe en gennemsigtig proces på alle punkter og derfor opslåes formandsposten. Formanden står i spidsen for en frivilligt drevet bestyrelse der sammen varetager opgaver indenfor politik, strategi, ledelse og økonomi. Formanden sidder også i GymDanmarks ledelse, som sammen med næstformanden og direktøren udgår denne.

Ønsker du at opstille som formandskandidat i GymDanmark, og har du stærke ledelsesmæssige kompetencer, skal du læse videre her.

Indflydelse på GymDanmarks udvikling
I GymDanmark ønsker vi en inkluderende kultur, som kan sikre, at de bedste idéer kommer frem og kan bruges aktivt til at fremme forbundets interesser. Samtidig lægger vi vægt på, at vi i forbundets politiske ledelse afspejler både samfundet og vores medlemmers forskelligheder. Derfor opfordrer vi alle med relevante kompetencer til at søge indflydelse på GymDanmarks udvikling gennem bestyrelsesarbejdet.

Langsigtet fokus
I GymDanmark arbejder vi for et ”Danmark i Bedre Bevægelse” – vores strategi er lagt for 2018-2021, og understøttes økonomisk af DIF. Strategien indeholder fem strategiske spor, som handler om: Organisationsudvikling i forhold til frivillig/folkevalgt-struktur samt it-modernisering; flere voksenmedlemmer i foreningerne; træneruddannelse i vores discipliner; samarbejdsaftaler mellem GymDanmark og foreninger i forhold til at skabe gode talentudviklingsmiljøer samt større fokus på fastholdelse og aktivering af medlemsforeninger, der ikke benytter GymDanmarks tilbud.

Ansvar, fællesskab og personlig udvikling
En post som bestyrelsesformand i Danmarks næststørste specialforbund giver mulighed for personlig og faglig udvikling, og gør dig til en dygtigere leder.
Du går forrest i et fællesskab, hvor flere løfter mere, så det er muligt for alle at bidrage i en ellers travl hverdag. Den samlede bestyrelse har ansvaret for, at GymDanmark også i fremtiden gør en forskel for de danske gymnastikforeninger, gymnaster, frivillige og trænere. Du og de øvrige bestyrelsesmedlemmerne udvikler sig sammen med organisationen i tæt dialog med de mange frivillige, de ansatte, de øvrige specialforbund, DIF, samt forskellige samarbejdspartnere i ind- og udland.

Hvem er du?
Som bestyrelsesformand skal du ønske at stå i spidsen for et kreativt og udviklende bestyrelsesarbejde, hvor hver bidrager med sine kompetencer. GymDanmark er en stor og kompleks organisation som kræver en ærlig og inkluderende ledelsesform. Formandens opgave er at lede forbundet politisk både internt og eksternt i samarbejde med direktøren, som har det administrative ansvar. Derfor skal formanden turde prioritere, kommunikere tydeligt, skabe mening og gå forrest i de nødvendige forandringer.

For bestyrelsesformanden er følgende kompetencer særligt afgørende:

  • Du skal have en inkluderende ledelsesstil, der skaber sammenhængskraft og sikrer følgeskab
  • Du skal kunne dokumentere flere års ledelseserfaring
  • Du skal kunne skabe stærke relationer og har et bredt netværk
  • Du arbejder strategisk og sikrer, at relevante interessenter bliver inddraget i beslutningerne
  • Du kommunikerer troværdigt og med gennemslagskraft

Du skal forvente et væsentligt tidsforbrug. Vi anslår en årlig mødeaktivitet svarende til ca. 20 eksterne møder og rejser (i både dag- weekend- og aftentimer), ledelsesmøder, 8-10 bestyrelsesmøder, samt kontakt og møder med resten af organisationen.

Formanden honoreres pt. med 200.000 kr. årligt. Bestyrelsen foreslår i budget 2019, at beløbet justeres til 100.000 kr. årligt.

Ny bestyrelsessammensætning
GymDanmark er midt i en professionalisering af forbundet, hvor vi efter repræsentantskabsmødet 2018 får en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand og fem bestyrelsesmedlemmer.

Alle, undtagen næstformand som er valgt frem til 2019, skal vælges til den nye bestyrelse. Du kommer med andre ord til at forme arbejdet i den nye bestyrelse fra starten, og får god mulighed for at udfolde dine stærke ledelseskompetencer når den nye bestyrelse skal samles og sætte retning.

Vurderingsudvalget screener ansøgerfeltet
GymDanmark garanterer, at alle kandidater til formandsposten vurderes på samme vilkår uanset baggrund køn, alder, etnisk baggrund, geografi, seksualitet og uddannelsesniveau. Der nedsættes et vurderingsudvalg som sikrer, at alle kandidater vurderes ens og ud fra de opstillede kompetencer.

Vurderingsudvalget gennemfører en kompetencesamtale med alle interesserede kandidater der ønsker en objektiv uvildig udtalelse. Valghandlingen er en demokratisk afstemning, hvor alle kandidater opstilles sideordnet.

Ansøgningsfrist
Motiveret opstilling (download skabelon) og CV sendes til info@gymdanmark.dk senest den 15. september 2018. Vil du vide mere så kontakt næstformand Lene Christiansen lch@gymdanmark.dk / tlf. 2175 8646, eller direktør Ditte Okholm-Naut don@gymdanmark.dk / tlf. 4076 4047.

Om GymDanmark
Gymnastik er den idræt, som flest danskere dyrker. GymDanmark tæller knapt 200.000 medlemmer i 450 medlemsforeninger ved seneste medlemsregistrering. Som Danmarks næststørste specialforbund beskæftiger vi et forbundskontor med 16 ansatte. 100 folkevalgte er organiseret i otte disciplinudvalg, hvor der arbejdes med at skabe udviklende tilbud til alle aldre og niveauer, i tæt samarbejde med forbundskontoret. Som specialforbund vægter GymDanmark trænings-, opvisnings- og konkurrencegymnastikken lige højt og samarbejder med mange eksterne aktører for at nå vores målsætninger.

Hvad leder du efter?
Brug søgefeltet ovenfor eller kontakt os på forbundskontoret.
Nyheder
Nyheder
Se seneste nyhedsbreve her
Kurser og uddannelse
Kurser og uddannelse
Find inspiration til at blive en endnu bedre træner her
Læs mere her
Gymnastikevents
Gymnastikevents
Uanset om du er bredde- eller konkurrencegymnast, har GymDanmark et tilbud til dig.
Få nyhederne direkte

Tilmeld dig GymNYT - Vi holder dig opdateret ugentligt
Samtykkeerklæring til GymDanmark

Facebook
Følg med på Facebook
Følg os på Facebook og kom tæt på gymnastikken
Youtube
Følg med på Youtube
Følg os på Youtube og se gymnastik når du vil
Instagram
Følg med på Instagram
Følg os på Instagram - Gymnastik i billeder og video
LinkedIn
Følg med på LinkedIn
Følg GymDanmark på Linkedin